Monday, April 8, 2013

Something More Useless Than Spam...

Spam in a language that 99% of the world's population does not understand:
Kính gửi: -
Email: clayton@claytoncramer.com

Lời chào mừng

của Chồi Xanh Media


Bạn đang thắc mắc tại sao bạn nhận được thư này?
Đơn giản, chúng tôi đang gửi cho bạn bằng 1 chương trình gửi mail tự động theo công nghệ điện toán đám mây, giải pháp gửi mail đích danh đảm bảo đến Inbox của người nhận.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ gửi mail marketing công nghệ điện toán đám mây, hãy vào liên kết
www.mailmarketing.com.vn

=========================================

Địa chỉ: Tòa nhà Maritime Bank - Phòng 502 & 503
143 - 145 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận
Tel: 08 351 789 78
Fax: 08 3517 2226
=========================================
Lưu ý: Đây là email tự động, xin quý khách vui lòng không reply, mã thư 703106, gửi lúc 4/8/2013 8:15:15 PM

No comments:

Post a Comment